Preparando la pared medianera para recibir las vigas de techo.- Preparant la paret mitgera per a rebre les bigues de sostre.

Go Back


Pin It on Pinterest